Речник на Онлайн Маркетинг и SEO термините

Речник на Онлайн Маркетинг и SEO термините

Скъпи колеги,

този речник е най-пълният речник с термини от областта на онлайн маркетинга на български език и ще бъде постоянно на ваше разположение. Така, че да имате достъп до различните термини от областта на онлайн маркетинга, независимо дали става въпрос за SEO, Google AdWords, Facebook жаргон и т.н. Също така имайте предвид, че все още е в Beta версия, съответно можете да ни предлагате термини, които сме пропуснали, или да подобрим вече съществуващите такива за да го направим по-добър за вас.

Изберете буква:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


#A

Affiliate program (комисионна програма) – система, според която сайт поставя банер и/или линк към друг сайт. По този начин акумулира средства най-често процент от цялостната печалба дошла през този банер и/или линк

Add-on – синоним на Plugin

Article spinning така се нарича процесът на взимане на определена статия или материал, и пресъздаването му в уникален такъв с помощта на специални и заместващи думи. С това се цели уникализиране на статията, тъй като Интернет търсачките се интересуват сериозно само от уникално съдържание.

Аdvertising network (рекламна мрежа) услуга, при която рекламите се купуват централизирано от една компания, а се показват на множество уебсайтове, които имат договор с тази компания за споделяне на печалбата генерирана от рекламите показани на техния сайт.

Alt – HTML атрибут, който се използва в рамките на IMG етикета, и служи за описание на изображение с текст.

Anchor text – Текстът, в който е вмъкнат даден линк: <а hrеf=“http://еxаmple.cоm“>anchor text

Auto-Redirecting – Техника позволяваща интернет потребителя заявил дадена страница да бъде прехвърлен към друга. Използва се често за препращане към локални версии, напр. при изписване в браузъра на google.com ще попаднете на google.bg.


#B

Banner – графично изображение вградено в уеб страница с цел реклама. Често то препращаща към друга Интернет страница. Това е и най-популярната форма за онлайн реклама. Видове банери: статичен и анимиран банер, като последните са формат GIF или Flash.

Bounce rate – процент от потребителите дошли на сайта и са тръгнали веднага от него без да останат на него повече от 10 сек или да отворят допълнителна страница

Broken link – връзка към страница, която не съществува. Често е свързван с понятието Error 404.

Browser (браузър) – програма използвана за визуализиране на уеб страниците и навигация в Интернет пространството. Най-разпространените такива са: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera и т.н.

Breadcrumbs (трохички) – на принципа, по който Хензел и Гретел в приказките на братя Грим са оставяли по пътя зад себе си трохи, за да могат да се върнат обратно по пътя си, трохите в Интернет или още breadcrumbs се използват с две цели: основната от които е в помощ на потребителя за да знае къде се намира в момента спрямо началото на сайта; а втората и по-важна за SEO специалистите цел е описанието на breadcrumbs с помощта на микроформати, с което да визуализира по по-различен начин резултатите в търсачките. Като в повечето случаи това води до увеличаване на броя на кликаемите връзки в SERPs.

Bookmark (отметка) – запомняне в browser, на точно определено място (URL) в Интернет, .

bit – най-малката мерна единица за количество в компютърната техника

Byte – мерна единица равна на 8 bit

B2B (Business to Business) – определя маркетингова стратегия насочена към взаимоотношения бизнес -> бизнес

B2C (Business to Consumer) – определя маркетингова стратегия насочена към взаимоотношения бизнес -> краен потребител


#C

Cache – вид памет. Обикновено става въпрос за памет на браузъра, в която за определен период се съхранява получената от Интернет информация.

Conversion Rate – дава информация за това колко от посетителите се превръщат в клиенти

Click Through Rate (CTR) – показател за ефективност, равен на броя кликове, разделен на 1000 импресии. Това е показател за това дали хората намират рекламата за полезна/уместна и също така играе важна роля за позиционирането на рекламните послания

Cookies (бисквитки) – малък файл, запазван върху компютрите на хората, за да подпомогне съхраняването на предпочитанията и друга информация, използвана на уеб страниците, които посещават. Информация касаеща посещението на даден сайт (от даден потребител), съхранявана в компютъра на посетителя и служат за разпознаването му. Да не се бърка с bookmarks

Cost Per Action (CPA) — цена за действие, извършено от посетителя, например регистрация

Cost Per Click (CPC) — цена за клик

Cost per Install (CPI) – нова метрика свързана основно със социалните мрежи. Означава цена за инсталиране на приложение.

Cost Per Mille (CPM) — цена за 1000 импресии

Cost Per Sale (CPS) — цена на продажба. Колко ви струва да постигнете продажба на вашия сайт

Cost Per Unique Visitor (CPU) — цена за клик разбита допълнително по показател за уникален посетител

Cost Per Visitor (CPV) – цена на посетител

Conversion Rate Optimization (CRO) – е фокусирането върху конверсиите като основна метрика при оптимизирането на определена страница

Contextual advertising (контекстуална реклама)  Реклама, която е таргетирана към определена уебстраница, спрямо съдържанието на тази страница, като текст, ключови думи или категория. Рекламите в повечето мрежи за съдържание са контекстуални.

Click Through Action (CTA) – брой хора, извършили желаното действие към брой имресии

Crawler – синоним на Search bot

Cloaking – Техника състояща се в отговор на заявка за една и съща страница от паяк на търсачка и от интернет потребител с различна страница. Интернет потребителят ще види една страница, а паяка на търсачка друга създадена за него – това е Cloaking.

Copywriting – SEO Copywriting е дейност извършвана от експерти, състояща в пренаписване на текстовете в сайта/магазина (дори и да са писани от копирайтър!) в текстове отговарящи на многобройни условия, за да бъдат класирани начело от търсачките при търсене.


#D

Dead link – връзка към страница, която не съществува. В този случай потребителят вижда страница с грешка 404. Еквивалент на Broken link

Domain name – домейн име. Наето име в Интернет пространството, в повечето случаи обвързано с определен уебсайт

Download – процес на „сваляне“ или „изтегляне“ на файлове от Интернет върху локалния компютър

DNS cachecache, който се съхранява в DNS сървъри.

DPI (dots per inch) – Стойност, която определя гъстотата на цветните точки в един инч, изграждащи всяко растерно изображение. При по-големи стойности качеството на изображението е по-високо. Приложимо при файлове от тип GIF, JPEG, PNG и т.н.

Doorway Page – Страница специално създадена, за да се класира напред в резултатите от търсене по една или две ключови думи.

 

 

#E

e-mail – електронна поща и/или съобщение в Интернет

e-mail marketing – маркетинг (реклама), която използва за електронната поща като средство за разпространение. Често води до SPAM

Encoding – кодиране; кодова таблица използвана върху уеб документ. Най-разпространените в България за български страници са UTF-8, Windows 1251 (cp1251) и KOI8-R

Error 404 – уеб сървър статус, показващ липсата на страница под определен URL адрес.

 

 

#F

Flash – технология, разработвана в момента от фирмата Adobe. Тя позволява включването в уеб страниците на динамично векторно изображение и звук за създаване на един по-интерактивен Интернет. Като с Флаш технологията могат да бъдат разработвани банери, игри и т.н.

Floating ads – рекламен формат, подобен на банер, който се появява за няколко секунди в основния екран на браузера, върху останалото съдържание на сайт, след което изисква някакво действие от страна на потребителя или изчезва от самосебе си

Favorites – използване на bookmarks в браузърът Internet Explorer. виж Bookmark

 

 

#G

GIF – Graphic Interchange Format – графичен файлов формат, който дава възможност за прозрачност на използваното изображение. По-добрият и нов вариант за използване на изображение позволяващо прозрачност е PNG

GB (gigabyte) – гигабайт = 1024 MB

Geo-targetingдоставяне на реклами специфицирани по географското местоположение на потребителите. То дава възможност за по локализирани и персонализирани резултати (както рекламни, така и на търсене)

Google Sandbox (сандъкът с пясък на Гугъл)  – е дефиниран като ситуацията, в която резултатите от главните алгоритми на Google (PageRank, TrustRank, HillTop) са първоначално забранени, когато се прилага ново свойство, дължащо се на един или повече осъществяващи се временно алгоритмични процедури. По просто, както е очевидно вашият наскоро стартиран сайт заслужава приличен ранк, базиран на типични фактори, но вместо това той никъде не се показва.

Google PageRank (Google PR) – виж PageRank.

 

 

#H

Homepage – начална страница на сайт, наричана още „Главна“ или „Заглавна“. Тя е най-важната страница пред Интернет търсачките. Обикновено е записана във файл index.html, index.php и т.н. спрямо това на какъв програмен език е написана страницата

Hosting – хост, хостване, хостинг – физическо място върху компютър в Интернет пространството, наречен сървър, на който се поставят уеб страниците и това ги прави видими за всички потребители на мрежата

HTML – HyperText Markup Language – езикът, на който основно е написан Интернет

HTTP – HyperText Trasnfer Protocol – протокол за трансфер на документи в Интернет, най-често става въпрос за уеб страници. Използва се в браузър, като пред URL адреса се записва http://

 

#I

IP address – 12 цифров уникален код, с който се обозначава всяко устройство (сървър, компютър), свързан в мрежа или към Интернет.

Impression (импресия, показване) – една импресия е едно показване на определен екран, обикновено уеб страница или на част от нея – например банер. Отчита броя на показвания на банер или друга рекламна форма online.

Internet Service Provider (ISP) – доставчик на Интернет услуги (най-често Интернет достъп)

Index – каталог от документи създаден от търсачките, всяка сама за себе си. Индекса, често е синоним на думата search engine.

Inbound link – link, който води отвън към текущия сайт; входящ линк

 

 

#J

JAVA – Език за програмиране, позволяващ вграждане на динамични аплети в уеб страниците. Да не се бърка с JavaScript.

JavaScript –  JavaScript е много популярен скриптов език, използван, да раздвижи статичните уеб страници, като им позволява да взаимодействат с потребителите реагирайки на събитията, които те предизвикват в страницата. Той е хардуерно независим и работи с всички по-известни браузъри. Много трудно бихме открили уеб страница, която да не съдържа поне малко JavaScrip код. JavaScript не е HTML, но негов код може да бъде вграден в HTML документ и да се съдържа в HTML тагове. Да не се бърка с Java. Лесно можете да се объркате, че Java и JavaScript са едно и също. Не. Java — това е език за програмиране, създаден в Sun Microsystems. А JavaScript са го измислили добрите хора от Netscape. Това не е единствената разлика има и много други.

JPEG – Joint Photographic Experts Group – растерен файлов формат, използва се за снимки и показването им в Интернет. Поради възможността си за progressive download, снимка с формат JPEG, може да се свали на няколко зареждания, като с всяко следващо зареждане образът се „избистря“.


#K

kB (kilobyte) – килобайт = 1024 Byte

Keywords – ключова дума, ключова фраза

Keyword search търсене на документи съдържащи една или повече думи зададени от потребителя

Koala – Малък Google Panda ъпдейт.

 

#L

Lead – е всеки, на когото можеш да продадеш продукта си. Най-подходящият термин на български език е „потенциален клиент“. Съществуват два вида leads – A и B, основно разделени според срока, за който може да се затвори сделката с тях. Lead от тип A са т.н. горещи потенциални клиенти, където срокът на затваряне на сделката с този горещ потенциален клиeнт обикновено е 3 месеца. Lead от тип B са т.н. студени потенциални клиенти, за които е необходимо повече време и последователни контакти, за да се приключи сделката – между 4 и 12 месеца.

Link – връзка, от една страница в Интернет към друго място в същата страница или към друга страница; хипер връзка

Landing page – преходна, въвеждаща страница на уеб сайт, предхождаща началната, създава се с цел “да грабне” вниманието на потребителя. На български още Целева страница.

Link building – е силен начин за подобряване на резултатите на определен уебсайт. Той се състои в изграждането на link-ове от 3-ти уебсайтове към дадения уебсайт.

Link exchange – размяна на link-ове с други уебсайтове. Като вие слагате линк на чуждия сайт върху вашия, а чуждия сайт слага link към вашия сайт.

Log fileФайл на сървъра, който записва всяко влизане в системата (HTTP, FTP) и зареждане на страници, изображения и др. Този файл дава полезна обща информация за сървъра и разположените на него сайтове.

 

 

#M

MB (megabyte) – мегабайт = 1024 kB

Media mix – представлява комбинацията от всички рекламни канали, които са заложени в дадена рекламна кампания и се използват заедно за достигане на целите на тази рекламна кампания.

Metrics – метрики, важни данни, набор от важни данни. Използва се като термин свързан с отразяването на статистически данни като уникални посещения, импресии и т.н.

META tag – В главата на HTML документа HEAD освен заглавието на web страницата може да се поставя информация, която се използва от търсещите машини. Това става с помощта на МЕТА таговете. Някои от метатаговете представляват елемент от SEO. Tова са метатагът за описание (description) и метатагът за ключови думи (keywords). Чрез описанието на страницата и ключовите думи те правят сайта по-лесно откриваем при търсене с търсещите машини в интернет. 

META search engines – Мета търсачки, които комбинират резултатите от няколко търсещи машини едновременно. Резултатите от търсенето са обединени в един единствен списък с резултати. Този тип търсене позволява на потребителя да покрие огромно количество материал по ефективен начин

 

 

#O

Online (on-line) – на живо, на линия, онлайн – понятие за присъствие в мрежата в реално време

Opt-in email – списъци с мейли, за които потребителят сам се абонира да получава комерсиални мейли по различни теми, които обикновено го интересуват. Обикновено това често води до SPAM

Outbound link – link, който води извън текущия сайт; изходящ линк

OnPage SEO – On-page seo оптимизация представлява процес по анализиране, определяне на слабите места в кода на сайта/магазина и преправянето им в оптимизирани за търсачки.

OffPage SEO – Off-page seo оптимизация представлява анализиране на конкурентните сайтове/магазини, определяне на най-търсените думи в сферата, съставяне на план за off-page оптимизация, използване на методи след завършване на on-page оптимизацията, за оптимизиране на сайта/магазина начело в търсачки.

Organic Search (органично търсене) – Това са резултатите от търсенето, показани нормално и за които не е заплатено нищо. Те са основната цел на оптимизацията на даден уеб сайт.

 

 

#P

PageRank – Специфична метрика на търсачката Google. Той е един от стотиците фактори, от които зависи позиционирането на дадена уебстраница в SERPs на Google. Често можете да срещнете и термина ранк или пейдж ранк.

Page views – брой видяни страници страници по потребител. Правопропорционално зависими с импресиите

Peering (пиъринг) – връзка в Интернет пространството, която свързва два персонални компютъра с помощта на специален протокол и 3-ти компютър сървър

Pixel (пиксел) – най-малката мерна единица за точка от екрана на монитора

Plugin (plug-in) – под-програма, която се добавя към главна програма, за да увеличи нейните възможности. При браузърите най-популярни такива са Adobe Flash Player, Shockwave, Firebug и др.  Онлайн системи като WordPress например, също могат да имат Plugin-и наречени Add-on-и.

Pop-up (popup) – не много популярен за България онлайн формат – с отваряне на реклама в ново малко прозорче. Обикновено практика на спамърите за показване на дразнеща и/или безмислена, за повечето потребители, реклама

Phrase search търсене в документи съдържащи точно изречение или фраза, зададена от потребителя при търсенето

Pay Per Click (PPC) – цена на клик. Отговаря за принцип на реклама, при която се плаща не за определен брой импресии, както при банерната реклама, а се плаща за кликане върху рекламата. Най-известният инструмент за PPC се нарича Google AdWords.

Pay Per Lead (PPL) – цена за посетител. Реално колко струва на собственика на сайта рекламата, която да докара определен брой посетители. Формулата е цената на рекламата отнесена към броя на доведените посетители направени за определен период от време.

Pay Per Sale (PPS) – цена на продажба. Реално колко струва на собственика на сайта, рекламата, която да доведе определен брой купувачи. Това означава, че формулата е цената на цялостната реклама отнесена към броят продажби направени за определен период от време.

PNG (portable network graphics) – е най-новият формат за изображения в Web (произнася се „пинг“) проектиран специално от група независими експерти по графични изображения, за да подобри и в крайна сметка да замести GIF.

Presscliping – извадка по дадена тема от всички издания на пазара. Обикновено го използват за печатните издания, сега е и на електронни медии, доколкото могат да бъдат обхванати всичките.. Обикновено го правят големите фирми. Следят за негативни статии по техен адрес или пък позитивни и накрая на тримесечие правят примерно контент-анализ, което ще рече: събират колко са положителните, колко отрицателните, колко неутралните публикации и виждат горе-долу как стоят в медийното пространство.

Printer friendlyверсия на даден документ, която е пригодена за отпечатване на хартиен носител. В повечето случаи това означава, показване само на централното текстово съдържание на една уебстраница.

 

#Q

Query – поискване на информация съхранявана в база от данни

 

 

#R

RSS (Really Simple Syndication) – формат, който позволява издърпване на информация от сайт, който предлага тази функция. Информацията може да бъде ползвана за директно четене с помощта на специализиран софтуер или онлайн с помощта на четец като Google Reader. RSS също позволява публикуване на информация от един сайт в друг или тегленето на конкретни заглавия или цели текстове в софтуер-агрегатор за четене на RSS без browser

Rotationпредставлява показване на няколко банера на определена позиция в даден уебсайт. Ако дадената позиция може да обслужи 100% показвания на избрана рекламна форма, то рекламодателят може да заяви например 25% или 50% от тези показвания. Оставащите проценти се разпределят между другите рекламодатели.

Relevancy (релевантност) – въпреки, че в областта на онлайн маркетинга е позната като релевантност, реалното значение на този термин е взаимообвързаност по значение. Т.е. доколко един документ е „близък“ по значение, до друг документ или search query. Този термин дава оценява документа, който търси потребителя, според самия потребител.

Reciprocal Link (реципрочна връзка) – Това е връзка в сайт А към сайт Б сложена, защото сайт Б има връзка към сайт А. С други думи – почеши ме, за да те почеша и аз.

 

 

#S

Scroll (scrollbar) – скролване – придвижване нагоре/надолу/наляво/надясно по съдържание от определена страница, която не се побира в рамките на екрана.

Search engine – търсеща машина, търсачка – сайтове в интернет, в които се съхранява база данни с адреси на уеб сайтове и тяхното съдържание. Най-известни примери са Google, Bing, Yahoo и Wolfram Alpha. Най-известната българска търсачка се казва Jabse. В търсачките, потребителите търсят съдържание в Интернет с помощта на набор от ключови думи, които сформират Search Query

Search engine friendly (SEF) – търсеща машина, търсачка – сайтове в интернет, в които се съхранява база данни с адреси на уеб сайтове и тяхното съдържание. Най-известни примери са Google, Bing, Yahoo и Wolfram Alpha. Най-известната българска търсачка се казва Jabse. В търсачките, потребителите търсят съдържание в Интернет с помощта на набор от ключови думи, които сформират Search Query

Search query – query в поле за търсене; виж Query

Server – основен компютър в определена мрежа. В Интернет – видим компютър, осъществяващ връзката на крайните потребители с мрежата, предлагащ уеб хостинг и т.н.

Skyscraper – много популярен и ефективен вертикален банер. Обикновено този банер е с размери 120х600 или 160х600.

SPAM – нежелано електронно съобщение, изпратено до множество потребители с рекламна или друга цел, често негативно възприемано от получателя.

Spider (паяк) – синоним на Search bot.

Splash screen (splash page) – синоним на Landing page

Streaming – технология, която предава на живо аудио и/или видео от специално създаден сървър в Интернет.

Search bot – софтуер, който автоматично обхожда Интернет адресите, индексира информацията в тях и я подава към базата данни на търсещите мащини

Stop words (стоп думи) – междуметия, предлози и съюзи от вида на „И“, „ИЛИ“, „НА“ и т.н. Това са не-ключови думи, които не играят никаква роля при изкарването на резултати в SERPs върху търсачките.

Statisticsстатистика. Статистиката съдържа всички метрики от провеждането на дадена кампания. Спрямо нея може да се направи анализ за успеваемостта на кампанията.

Sitemap – карта на сайта. Може да става въпрос за потребителска карта на сайта оформена в HTML документ или за XML карта на сайта, която е значима основно за Интернет търсачките.

SEO blackholeSEO черна дупка

Search engine optimization (SEO) – Процесът на преправяне на един уебсайт и неговото съдържание така, че да е максимално удобен и значим, както за Интернет търсачките, така и за хората. SEO оптимизацията включва технически задачи, които да улеснят една търсачка да открие и индексира уебсайта за съответните ключови думи, както и включва маркетинг насочени задачи, които да направят сайта по-привлекателен за потребителите. Успешния маркетинг за търсачките, помага на сайта да заеме върхови позиции за качествени ключови думи и фрази.

Search engine marketing (SEM) – маркетинг в Интернет търсачките. Често се обръща към този термин и с негов синоним онлайн маркетинг. Обикновено означава реклама с цена за клик тип PPC

SEO antimatter – SEO антиматерия; Силно не-оптимизируем уебсайт; Пълната SEO глупост; В SEO-то синоним на черната дупка

SEO zombie – SEO зомби; SEO Зомбита са онези хора, които са вманиачени в темата за оптимизация за търсачки и по-голямата (при някои единствената) част от тяхната дейност преминава в търсене на начини за допълнително оптимизиране на един или друг техен уеб проект – регистрация в директории, откриване на сайтове, които дават възможност за поставяне на реален “do-follow” линк, активност във форуми с линкове в подписите, максимална on-page оптимизация, активна употреба на социалните медии и мрежи и т.н.

Social media optimization (SMO) – оптимизация за социални мрежи. Обикновено се визират най-основните социални мрежи като Facebook, Twitter и LinkedIn

Social media marketing (SMM) – маркетинг за социални медии. Обикновено той е част от една по цялостна онлайн маркетинг стратегия. Отнася се до таргетирана реклама по определена целева публика в социалните мрежи.

SERPs (search engine result pages) – страниците с резултатите при търсене в Интернет търсачка.

Social network – е инструмент за дигитална социална интеракция – създаване и разпространяване на социалната медия. 3-те най-известни международни социални мрежи  са Facebook, Twitter и LinkedIn

Social media – е медия, която е създадена за да се разпространява чрез социална интеракция. Пример: блог, туит, статус и др.

Sandbox – съкращение за Google Sandbox

Supplemental Results (Допълващи резултати) – Термин, въведен от Google за назоваване на вторични страници от даден уеб сайт, които нямат стойността да бъдат показани в основните резултати от търсенето. От Google официално обявиха, че тази концепция е премахната, но усещам, че все още съществува, скрита дълбоко някъде в техния алгоритъм.

 

#T

Tag (Таг или етикет) – Обикновено за SEO значение има фразата мета тагове, което всъщност представляват сбор от етикети, важни за търсачките и четими само от тях.

Targeting (таргетиране) – механизъм, позволяващ да се подбере от цялата Интернет аудитория, само тази, която е необходима за конкретната онлайн рекламна кампания. Съответно рекламите да бъдат с насоченост точно към тази най-важна за кампанията публика

Traffic (трафик на сайта) – брой уникални посетители на даден сайт, подава се дневно, седмично и месечно, т.е. разбит за определен период от време.

TB (terabyte) – терабайт = 1024 GB

Title tagHTML таг, който се използва за показване на заглавие на определена уеб страница, като го изписва най-горе на браузъра. Също се използва от повечето търсещи машини за заглавие на резултатите при търсене.

 

 

#U

UTF-8 – вид кодова таблица, виж Encoding

URL (Uniform Resource Locator) – стандартизиран уникален адрес сочещ към онлайн ресурс, най-често Интернет страница. Всяка страница в World Wide Web има URL, който я идентифицира уникално. Той определя не само адреса в мрежата, но и типа на обекта на конкретния web-възел. Освен това той съдържа идентификатор, който определя метода на достъп до дадения обект.

User friendly – понятие за среда, съобразена и улесняваща потребителя, “приятелски” настроена спрямо него.

Usability (ползваемост) – е начин на мислене, при който отправна точка са потребителите. Понятието се използва като характеристика на уебсайтове, софтуерни програми и т.н., но не е ограничено до компютърна терминология. Ползваемостта зависи от целите и нуждите на конкретните потребители

Unique visitor (уникален посетител) – посетител, който независимо колко страници разглежда при посещението си на даден сайт се отчита от системата като един посетител. Всяко следващо посещение на същия посетител (от същия компютър, IP адрес) в конкретния период от време не се отчита

 

#V

Viral marketing – вирусен маркетинг – рекламни и/или маркетинг техники, които се разпространяват със скоростта и моделът на разпространение подобни на вирус

Viral link building – вирусният link building, представлява link building с помощта на техники от областта на Viral marketing

Volunteer directory – уеб директория, чиито персонал се състои основно от неплатени редактори – доброволци. Типичен пример е най-голямата такава в света, а именно DMOZ

 

 

#W

WWW (World Wide Web) – Световната мрежа; Интернет

Web page – уеб страница, основна градивна единица за уебсайт.

Website (уебсайт) – набор от уеб страници, свързани помежду си с link-ове, обединени от общ дизайн и оформящи обща структура и сходящо съдържание.

Website trafficвиж traffic

Web crawler – виж crawler

Web directory – подредени и категоризирани списъци с уебсайтове. Често термините уеб директория и търсачка са взаимозаменяеми в последно време.

WhoIs – безплатна и общодостъпна онлайн услуга, предоставяща информация за собственика на определен домейн.

Различни термини от областта на онлайн маркетинга, независимо дали става въпрос за SEO, Google AdWords или Facebook жаргон