Фирмите в България Не Комуникират Ефективно!

Фирмите в България Не Комуникират Ефективно!

Скоро една статия прочетена при приятелите от HeyPR ме наведе сериозно да се помисли върху това как комуникират фирмите вътрешно, външно с клиентите, или дори помежду фирмено си. Естествено, тъй като темата е доста по-обширна, отколкото на някой би му се чело за нея, то ще нахвърляме набързо няколко точки около различните възможности.

Понятието “комуникация” в по-широк смисъл включва в себе си всички процедури, чрез които един ум въздейства върху друг. Това са изговорна и писмена реч, музика, изобразително изкуство, балет, театър, кино и др., т.е. цялото човешко поведение.

Комуникацията не съществува сама по себе си, тя се създава от хората, които са влезли в комуникационно взаимоотношение и следователно изучава не друго, а индивида, връзката му с отделните групи, организации и общества. Сложността в процесите на масовата комуникация е в подбора на съдържанието на съобщението и обмислянето му в по-късен етап, защото не е едно и също дали реципиентът е отделен индивид или група.

Вътре-фирмена комуникация

Ус­ло­ви­я­та за въз­ни­к­ва­не и про­ти­ча­не на кон­ф­ли­к­ти в една фирма са ком­п­лекс от кон­к­ре­т­но съ­ще­с­т­ву­ва­щи въз­мо­ж­но­с­ти за кон­ф­ли­к­т­но по­ве­де­ние между служителите или между тях и мениджърите. Вза­и­мо­дей­с­т­ви­е­то ме­ж­ду при­чи­ни и ус­ло­вия за кон­ф­ли­к­та оп­ре­де­ля кон­ф­ли­к­т­на­та си­ту­а­ция във фирмата.

Комуникация с клиента

Специфичният момент е самата комуникация и какво да се споделя. Важно е да се оставят клиентите да са водещи и те да водят диалога, какво ги интересува, какво искат да научат, какви проблеми имат и т.н. И на база техните въпроси да се споделя информация, която да задоволява тези интереси. Интересна възможност е да се публикува информация от „кухнята” на фирмата, като по този начин хората ще ни опознаят и ще се засили доверието им към нас. Ще е ясно кои хора стоят зад марката, какви са техните интереси, стремежи и с какво те правят „бранд”-а по-различен от останалите и защо да се доверят на нас. Най-важното е, че когато научаваме нещо за фирма, марка или човек вече ги чустваме по-близки и можем да им се доверим, защото ги познаваме.

Има и индустрии и икономически сектори, които са много напреднали в използването на интернет за фирмени цели – ИТ продукти и услуги, телекомуникации, държавна администрация, туризъм и други. Това означава, че клиентите на тези фирми са в интернет и те могат да бъдат открити и убеждавани чрез социални мрежи. Но има други, които не са толкова advanced – например потребители на плугове за оран (без да подценявам такива клиенти!) В този случай смятам, че трябва да наблегнем на други подходи за маркетиране, които са по-традиционни. Както се казва, продавачът ходи там, където ходи клиентът.

Много често ако продаваме сложни продукти и услуги (например комплексна автоматизация на производството, технологични линии, скъпи машини, суровини) решението се взема директно от ръководството, което в България често е само един човек. Много често този човек няма време да присъства в социалните мрежи, случва се даже така, че други хора се грижат за електронните му комуникации…

Между-фирмена комуникация

Външнофирмените комуникации засягат работата с фирми и организации, хора и групи от хора,намиращи се извън конкретната трудова общност. Контактите с посредници и доставчици, с клиенти и като цяло с обществеността – ето голяма част от периметъра, който обхващат външнофирмените връзки.

При постъпване на работа, попълване на документи и вземане на интервю от канидатите; при организирането на рекламна кампания, целяща насърчаването на покупките на определен продукт;при изграждането и поддържането на ефикасни пъблик рилейшънс; при участието в различни външни срещи, конференции и симпозиуми, изложби и панаири – във всички тези случаи може да се говори за т.нар. „външнофирмени комуникации“. Тази форма на общуване още веднъж подсказва каква важна роля играят за бизнеса хората и групите от хора, които се намират извън него.Подценяването или пък недоглеждането по отношение на клиентите, на потребителите (като част от външнофирмените партньори) може да бъде фатално за организацията и за фирмата. Тези връзки наистина са жизнено важни за бизнеса и за фирмените дела

Пример откъм забавната страна на нещата

Бележка от Изпълнителния директор до Мениджъра: 

Днес в 11 ч. ще има пълно слънчево затъмнение, при което слънцето изчезва зад луната за две минути. Понеже това не може да се види всеки ден, на служителите ще бъде отпуснато време да наблюдават затъмнението на паркинга. Персоналът трябва да се събере там от десет до единадесет, когато аз ще изнеса кратка реч, за да запозная хората с явлението и да дам малко основна информация. Ще бъдат осигурени безопасни черни очила на минимална цена.

Бележка от Мениджъра до Началника на отдел: 

Днес от десет до единадесет часа  целият персонал трябва да се събере на паркинга. Това ще бъде последвано от пълно слънчево затъмнение, което ще се случи за две минути. На скромна цена всички ще бъдат обезопасени с черни очила. Преди това шефът ще изнесе кратка реч, за да и даде малко информация. Това е нещо, което не може да се види всеки ден. 

Бележка от Началника на отдел до Ръководителя на направление: 

Шефът ще изнесе днес кратка реч, след която слънцето ще изчезне за две минути под формата на затъмнение. Това е нещо, което не се вижда всеки ден, така че всички ще се съберат на паркинга в десет – единайсет часа. Ще бъде безопасно на разумна цена. 

Бележка от Ръководителя на направление до Супервайзора: 

Към десет или единайсет отиваме на паркинга, където шефът ще затъмни слънцето за две минути. Това не се случва всеки ден. Ще бъде безопасно, и както винаги, срещу заплащане. 

Бележка от Супервайзера до персонала: 

Някои ще ходят днес на паркинга да гледат как шефът изчезва. За съжаление, това не се случва всеки ден.

Ето и как би трябвало да се случват нещата по учебник: функциите на маркетинговите комуникации във фирмата

Въпреки, че с маркетинговите комуникации фирмите решават различни задачи, в зависимост от конкретните ситуации и целите си, то особената им роля се проявява в няколко главни направления, изразяващи се в техните основни функции, а именно:
1 ) информиране за фирмата и предлаганите от нея продукти и услуги
2 ) позициониране на предлаганите продукти и услуги – това е стремежа на фирмата да диференцира своите стоки и услуги от тези на конкурентите в съзнанието на потенциалните си купувачи
3 ) показване и разтълкуване на свойствата на продуктите и ползите от тях
4 ) осигуряване на добър имидж на фирмата и продуктите и 
5 ) стимулиране на търсенето
6 ) увеличаване и стабилизиране на продажбите
7 ) формиране на потребителска лоялност към фирмата и продуктите и
8 ) подобряване на връзките с търговците и с доставчиците
9 ) постигане на по-добра мотивация на сътрудниците на фирмата
10 ) въздействие върху производствено-реализационните разходи на фирмата
11 ) осигуряване на ценови предимства за фирмата
12 ) увеличаване на приходите и рентабилността
13 ) въздействие върху конкуренцията

В Заключение

Не зная за вас, но определено аз като се замисля, не се сещам истински българска компания, фирма, организация или както искате го наречете, която по някакъв начин да спазва всички правила и етикети на правилната комуникация. Ако някоя успява на ниво фирма-клиент, то не успява добре да комуникира на вътрешно ниво  или на между-фирмено такова и т.н. Това, което държа да се отбележи тук е, че този проблем не е локален, дори напротив – глобален е. Но тук в България е по-силно изразен, тъй като последните години мениджърските екипи ръководещи по-голямата част от българските фирми са първо поколение мениджъри в демокрационно време. Надеждата ни остава, че предното поколение все повече отстъпва поста на младите българи, които могат да бъдат наречени дори и 2-ро поколение мениджъри, такива, които са завършили престижни международни висши училища и са се върнали в България за да участват в нейната управа. Надеждата умира последна.

5 коментара на “Фирмите в България Не Комуникират Ефективно!”

 1. Димитър Димитров каза:

  окт. 19, 11 в 01:03

  По мое лично мнение (и наблюдения), фирмите в България ползват някакви дебилски вътрешни IT системи… даже повечето не ползват, а си раздават информацията на хартиени носители или устно. И от там идва може би най-големия проблем – докато стигне до последното изпълнително ниво, информацията се е извратила до степента, описана в тази статия.

  А ако една компания, било то средна или голяма, ползва единна вътрешна уеб система, няма да се стига до такива абсурди. Потребителят влиза и вижда примерно в графата с анонси какво ново има… Пести се много ценно време и инфото се предава пряко, а не през Н-човека, но явно още не е дошло времето на този тип управление и предаване на инфото.

 2. инж. Евгени Йорданов каза:

  окт. 19, 11 в 08:08

  И си прав :)

 3. radislav каза:

  ное. 12, 11 в 19:08

  Хубава статия. За съжаление, голяма част не само не комуникират ефективно, ами почти не комуникират (и вътрешно, и външно), което води до интересни ситуации :)

 4. Пламен Радински каза:

  мар. 09, 12 в 13:56

  Може ли някак си простичко да разясниш нещо и за Pinterest- основно описание, използване, ползи.

 5. инж. Евгени Йорданов каза:

  мар. 09, 12 в 14:14

  За целта сме написали тази статия:
  http://socialevo.net/zashto-pinterest-47546
  в нашата медия. Дано тя да ти даде повечето информация, която търсиш.


%d блогъра харесват това:
Предишна публикация:
СПАМ
Избягване на СПАМ в коментарите

Коментарите са чудесен начин за изграждане на общност и привличане на читатели. За съжаление с тях често се злоупотребява от...

Затвори