Фейсбук (Facebook) Правила за Промоции, Игри и Реклама

Фейсбук (Facebook) Правила за Промоции, Игри и Реклама Тези правила за промоции, успоредно с декларацията за права и отговорности, правилата за реклама, Правила на фейсбук платформата, и всички други приложими правила на Фейсбук, управляват вашата комуникация  с администрацията на всичките ви конкурси, състезания, лотарии или други подобни действия (като промоции) използващи Facebook.

Ако използвате Facebook, за да популяризирате или администрирате Промоция, вие сте отговорни за законното управление на тази промоция, включително формалните правила на промоцията, сроковете на офертата и условията за участие (вкл., възраст и ограничения от гл. т. на местожителството), както и за съблюдаването/спазването на условията, свързани с промоцията и всички предложени цени във връзка с промоцията (вкл., регистриране и получаване на необходимите законови разрешения). Моля, обърнете внимание, че съблюдаването на тези Правила не прави тази промоция законна, не учредява законността на промоцията. При промоции, които са субект на много, различни законови актове или ако вие не сте сигурни, че вашата промоция отговаря на действащото законодателство, моля да се консултирате с експерт по социални мрежи.

  1. Промоциите във Facebook, трябва да бъдат администрирани чрез приложения във Facebook, както Canvas Page или апликация чрез Landing Tab.
  2. Промоциите във Фейсбук, трябва да включват следното:

а) Всеки участник трябва да бъде информиран за това, че Facebook, като компания, е напълно освободена от отговорност за каквато и да е било промоция, игра и/или реклама.

б) Признание, че промоцията по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана, или свързана с компанията Фейсбук.

в) Да уведомяват, че участникът предоставя информацията си доброволно на организатора на промоцията, а не на Facebook като компания.

  1. Не трябва да използвате функциите на Фейсбук, за регистрации в промоции и входни механизми за тях. Като например, харесването на страница или отбелязването на място във Facebook Places, не може автоматично да регистрира или вкара участник в дадена промоция във Фейсбук.
  2. Не трябва да поставяте условия за регистрация, включване в промоция, чрез функционалностите на Фейсбук, различни от харесване на страница или отбелязване на място. За пример, вие неможете да поставяте на участниците условия за включване в промоции, като харесване на публикация, харесване и качване на снимки на стената.
  3. Не може да използвате функционалностите на Фейсбук, например Like-бутон, като механизъм за гласуване в промоции, игри или Facebook реклама.
  4. Не трябва да оведомявате печелившите участници чрез Фейсбук, като фейсбук съобщения, чат, и публикации в профили и страници.
  5. Не може да използвате името на Facebook, търговски марки, търговски наименования, авторски права или друга интелектуална собственост във връзка с промоция, освен ако е необходимо да се спазят условията в точка 2.
  6. Дефиниции:

а) Под „администриране” се има предвид изпълнението на всеки елемент от промоцията, като например събиране на записи, извършване на чертеж, разглеждане (рефериране) на записаните и/или уведомяване на победителите.

б) Под „комуникация” се има предвид промотирането, рекламирането или разпространението на промоцията по какъвто и да е начин във Facebook реклама, например – в реклами, на Страницата или в Публикации на стената.

в) Под „конкурс” или „състезание” се има предвид промоция, която включва парична награда и победителят е определен въз основа на някакви способности (т.е. при отсъждане, базирано на специфични критерии).

г) Под „томбола” се има предвид промоция, която включва награда, която има парична стойност, и победителят е избран на случаен принцип.

Оригинал (на Английски език): Facebook Promotions Guidelines 

Превод: Станимир Георгиев (Маркетинг и Уебмастърство)

Корекции: Евгени Йорданов